tander in a minet

it rambels en it sjeeks

it  tambels en rools

it teeks n destrooi

it disajers en akwajers

bilt ap fram disajer

krabelt baiimasjesn

biltab ba a sidie af keroosjes

bilt ap bay emoosjen

schederrt in am minet

schedert in wan tunder

destrooit in wan minet

forefer