leefen in een droom

 sagtjes  en rust

sweemelen en sweefen

 lagen en huilen

waasig en tog heel helder

 soo moet het sijn

in een droom van mij

ik leef ik beef

ik droom  heel gewoon

 so helder en schoon

dats mijn droom dats mijn leefen

dus droom ik maar eefen

en gaa ik soo door het leefen

xx voor eefen