baterflay exstendit

7 winters  en

8 samers a goo

amemorie schood

 een a sate apeert sam wer neer

jast too far owe

en stil too kloos

too bie exnort

 drifting an a lane af arr gooing sam wer

nat soo far en nat soo kloos

mebie sam kand af roos

 mostlie gifen an dan a bloos

so far so fragile vram existenz

sie keem  bay

jast a bjoetefol baderflay

forefer