• Inside us all

  We as humans or a different kind of braids
  Where destructive Force this planet has ever seen understandable and we made the balance of good and bad wrong ent right
  Een blended in a world called Life what is the reason of wrong and right doesn’t exist without daylight because at night all the memories fly more than a million souls die only a memory succeeds between wrong and right until the daylight only the strongest will survive that’s called life if the city I live in is brutal relentless and knows no Mercy where it shines out like a sparkling light incredible bright like a diamond in the night people come people fail only a few profeel and Stay zo by this memory I say You’re human any way  zo remember


 • 1 jeer end 21 dees in 1 morie

  soo wat kan a see  den boelschit al de wee

  bat waai  wel a see waai

  doo doe  wie see

  waa doe wie doo

  de apeset  af wat wie schud

  waai doo  piepel so kande en saft feed awee wer oonlie de boons riemeen

  waai doe a riemember wats rang en rate

  wal al a sie  is pain in der aeys

  wale de smail

  waai is a kwestjes a askt amiljen tames

  way am a stil aloon

  way  die piepel hurt ader piepel wit aut riesen

  way doo piepel  poot ader piepel doun jast too meek dem fiel fane

  samtams it iefen meeks dam schane

  bat de doont noo iefel de doont ker hau kroel dee ar

  es lang es dee gloo lake a star

  wit may aes soo dark en mij blat so weel

  een dout af fielingin sade meet mie rate doun wats in sade

  bat after al mij badie is mij desane jast in a ader kelebresjes

  en anprokremebol en left for salfits bay de oopen mande

  dat lurks in sade

   forefer

   


 • baterflay exstendit

  7 winters  en

  8 samers a goo

  amemorie schood

   een a sate apeert sam wer neer

  jast too far owe

  en stil too kloos

  too bie exnort

   drifting an a lane af arr gooing sam wer

  nat soo far en nat soo kloos

  mebie sam kand af roos

   mostlie gifen an dan a bloos

  so far so fragile vram existenz

  sie keem  bay

  jast a bjoetefol baderflay

  forefer

   

   


 • boot fiet an de ground

  fram densedie too grefetie

  fram kroetie  too feet

   vram hepienes toe faljer

   fram exastens too paur

  fram desaster too memorie

   fram existens too destenie

   a doont no

   a am  geting olt enie we

  soo al stee eniewee

  so doe jou anderstent

  wats grefelts toroe de send in mau hent

   a sie de memorie af mie

  en noo foor schoor

  if dee kud talkt

   de wut tel jou

  to fak af  en let mie bie

  en let it biekam a memorie in mie

  so dat a ken lurn fram may mesteeks

  so dat de nefer hepen agen

  dats foor schor

  forefer


 • salens wit a woos

   salens rings in ma eer

   en it kams neer

   fram far awee

  heer too stee

  kedemt  fram fieling

  sajles schouts

  en  destroois

  al dats neer  en fils it wit feer

  desaajer  en heet

  kroelt in saad deer weens

   kedempts dem too feed in de scheed

  fram memorie  en hoop

  dats wat de wil si

  in der memorie

  soo let dem bie en iefen you wil si

  wat bieng afreed miens

  soo kwestjes en see biefoor de anser feeds awee

  en oonlie de kwestjen riemeens

   en stees in sade ma weens

  vorefer

  last


 • leefen in een droom

   sagtjes  en rust

  sweemelen en sweefen

   lagen en huilen

  waasig en tog heel helder

   soo moet het sijn

  in een droom van mij

  ik leef ik beef

  ik droom  heel gewoon

   so helder en schoon

  dats mijn droom dats mijn leefen

  dus droom ik maar eefen

  en gaa ik soo door het leefen

  xx voor eefen


 • hart ridem wit out a sound

   samtams a heer  de  ridem neer

  bat feentlie goos

  wan  a hart is brooken moor dan wans

  en sloolie is faling apart

   amedjen dis  jast lake a kis

   samtams kroel

  en  samtams swiet

  fram teest

  en  samtaams a weest

   bat riemember abaf al

  en hart wit noor ridem

  wil olwees fal stater

  en wil olwees bie in sade af mie

  if samwan heer derst too  kets

  wie wil sie mebi

   en if so its fraadjel

   en werie wiek

  en almost esliep

   forefer

   

   


 • rookers well

   ik inhaaleer en ik blaas uit

  ik foel me faag en  krijg rooden oogen

  en de wirelt wort  rorrse

  ik  draaj een ieuwe

  en rook hem op

  ik ben boofen mijn koop

  ik ben febaast en laat me gaan

  ferder in dit bestaan

  tog maar een rooker foor taan

  ik fal in slaap

  en er staat en joont voor mij klaar

  ik slaap sagt

  tot de morigen op mij wagt

   dan steek ik hem weer aan

  en laat me gaan

  foortaan

  foor eefen

  groetjes tot het leefen

  voor eefen