rookers well

 ik inhaaleer en ik blaas uit

ik foel me faag en  krijg rooden oogen

en de wirelt wort  rorrse

ik  draaj een ieuwe

en rook hem op

ik ben boofen mijn koop

ik ben febaast en laat me gaan

ferder in dit bestaan

tog maar een rooker foor taan

ik fal in slaap

en er staat en joont voor mij klaar

ik slaap sagt

tot de morigen op mij wagt

 dan steek ik hem weer aan

en laat me gaan

foortaan

foor eefen

groetjes tot het leefen

voor eefen