memoris af a tiking bam

salens  wit out a sount

a klak tiking in de disten

a memorie feest

bat rieeletie steed

de memorie is dar

schert bay miljons  efrie wer

destroot  bay feet menitst bay love

de strooit bay feer

kilti bay tjoos

noodist bay sam

kifen bay iefel

menitst bay hell

wurkt bay meni

siknetjurt ba sam piepel

destrooit bay feet

kilti bay feet

en moostlie heet

en  scert bij fretining

foor lafe  en sool

wit out a gool

soo dee nefer let goo

forefer