18 daagen te kort

soo jong als gras
soo fris als gout
fonkelent in de nacht
met all je pragt de heelen nagt
ferlaaten en tog niet aleen wat gemeen
so als in het algemeen heel aleen
net teout maar ook net te jongh
ergens daar is waar t is waar het leefen begon
en gaan nu maar weer tot de volgende keer
maar weer